تصدیق اعتبار

شرایط خرید آنلاین توسط تمامی کارت های بانکی فراهم است. همه پرداخت‌ها از طریق پروتکل ایمن SSL انجام میشوند. شرکت پارس پال اطمینان یک پرداخت امن را به خریداران میدهد.


وب‌سایت برنامه‌فا از ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران گواهی تایید محتوا دارد.


اعتبار امنیتی وب‌سایت برنامه‌فا از طرف شرکت های Norton و McAfee تایید گشته است.