مستندات نرم افزار فرهنگ لغت معین

  • حاوی تمام چلد های لغت نامه معین است.
  • نصب اولیه برنامه ممکن است کمی طولانی شود.
  • قبل از ارتقای برنامه تنها کلماتی که با حروف ش و ف آغاز میشوند قابل جستجو هستند.
  • بعد از ارتقای برنامه در صورت حذف اپ از موبایل و نصب مجدد کافیست دوباره روی دکمه ارتقا بزنید تا بدون پرداخت هزینه فعال شود.
  • لغت نامه معین دومین مرجع کلمات فارسی از لحاظ وسعت است.
  • این برنامه بر روی اندروید ۲٫۰ به بالا قابل نصب است.