پیشنهاد واژه برای بازی واژه مخفی

اگر واژه پیشنهادی شما شرایط زیر را داشته باشد حتما در ورژن بعدی بازی قرار خواهد گرفت :
– در بانک کنونی واژه های بازی وجود نداشته باشد.
– اسم های دختر و پسر ریشه ایرانی داشته باشند.
– بیش از اندازه ناشناخته و یا جدید نباشد.
– حداقل ۲ و حداکثر ۱۵ نویسه را شامل شود.