به راهنما خوش آمدید

برای بازی ۴ نفره با ترکیب های مختلف (تیم شما مشخص تیم حریف از عمومی, هر ۴ نفر مشخص و…) باید از دکمه لاوازا که در صفحه اصلی بازی قرار دارد استفاده کنید. لاوازا شبیه به اتاق بازیست
برای بازی لاوازا باید گزینه لاوازا در صفحه اصلی را بزنید:

و پنجره‌ی زیر باز می‌شود:

برای انتخاب یارتون می‌توانید از لیست دوستان مطابق شکل زیر انتخاب کنید
اگر یارتون در لیست دوستان نیست آیدیشو کپی کنید در قسمت مشخص پیست کنید

اگر حریف نداشتید برای تیم حریف گزینه عمومی را انتخاب کنید و سپس گزینه روانه را بزنید.

اگر خواستید لاوازای ۴ نفره بازی کنید باید مطابق شکل زیر برای تیم حریف هم از لیست دوستان استفاده کنید و سپس گزینه روانه را بزنید.
اگر تیم حریف در لیست دوستان شما حضور ندارند آیدی¬هاشون را کپی در قسمت مشخص پیس کنید

سرس و نرس فقط در لاوازای ۴ نفره امکان پذیزه بعد از تکمیل شدن بازیکنان گزینه شو فعال کنید

در صورتی که خواستید بازی با همین نفرات تکرار شود گزینه آخرین ترکیب را بزنید‌.