خطای Administrator

زمانیکه در اجرای نرم افزارهای سایت با خطای administrator رو به رو میشوید بدین معنیست که حساب کاربری شما در ویندوز مدیر نیست و مجوز دسترسی کامل را ندارد. بهترین کار در چنین موقعی دانلود آخرین ورژن نرم افزارهای سایت و نصب آنهاست ( در ورژن های جدید این مشکل برطرف شده است ) :

آخرین ورژن فرهنگ لغت معین : ۵٫۰
آخرین ورژن فرهنگ یار دهخدا : ۳٫۱
آخرین ورژن بازی واژه مخفی : ۲٫۱

جهت دانلود به صفحه ی اول سایت مراجعه نمایید.