راهنما

اگر در هنگام جستجوی لغت در نرم افزار فرهنگ لغت معین، عمید و یا دهخدا هیچ واکنشی نمی بینید و یا حروف فارسی را بطور به هم ریخته و یا به شکل ؟ مشاهده میکنید بدین معناست که تنظیمات زبان فارسی بر روی ویندوز شما اعمال نشده است. برای اعمال این تنظیمات ویندوز خود در پایین انتخاب کنید و مراحل را یک به یک انجام دهید.
چنانچه نتیجه ی جستجو را بصورت � مشاهده میکنید این مورد مربوط به نگارش های قبلی نرم افزارها است و برای رفعش می بایست از صفحه ی اول سایت برای دانلود آخرین نگارش اقدام کنید.


راهنمای رفع مشکل نمایش فونت فارسی :
Windows 7 | Windows 8 | Windows 10 | Windows XP


راهنمای رفع به‌هم‌ریختگی محیط نرم‌افزار :
Windows 7 | Windows 8 | Windows 10 | Windows XP